Referentiekaart

Klik op een pinpoint op de kaart van Nederland en hieronder verschijnt een referentie met korte begeleidende tekst en mogelijkheid tot doorklikken.

De JMA Projecten

Hieronder wordt een overzicht gegeven van onze meest recent uitgevoerde project

Gemeente Utrecht : Begeleiden Europese aanbesteding smalspoor achterladers

JMA werd gevraagd de dienst Stadsbedrijven te ondersteunen bij de Europese aanbesteding voor de aanschaf van nieuwe smalspoor achterladers voor de afvalinzameling.

Lees meer

Gemeente Utrecht : Begeleiden Europese aanbesteding smalspoor achterladers

JMA werd gevraagd de dienst Stadsbedrijven te ondersteunen bij de Europese aanbesteding voor de aanschaf van nieuwe smalspoor achterladers voor de afvalinzameling.

Lees meer

Gemeente Utrecht: Onderzoek financieringsmogelijkheden aardgasvrije woning

Gemeenten staan voor de grote opgave om wijken aardgasvrij te maken. Om woningeigenaren te stimuleren hun woning aardgasvrij te maken vroeg de gemeente JMA te onderzoeken in hoeverre het...

Lees meer

Gemeente Wijk bij Duurstede: Faciliteren burgerinitiatief

De gemeente vroeg JMA informatiebijeenkomsten te organiseren om een burgerinitiatief gericht op het gezamenlijk nemen van energetische maatregelen te ondersteunen.

Lees meer

Gemeente Wijk bij Duurstede: Faciliteren burgerinitiatief

De gemeente vroeg JMA informatiebijeenkomsten te organiseren om een burgerinitiatief gericht op het gezamenlijk nemen van energetische maatregelen te ondersteunen.

Lees meer

Gemeente Utrecht: Inventariseren maatregelen voor aardgasvrije wijk

De gemeente koos Overvecht-Noord als eerste wijk die van het aardgas af moet en vroeg JMA hiervoor een plan van aanpak op te stellen.

Lees meer

Gemeente Nijkerk: Training energiecoaches

De gemeente Nijkerk wilde zich actief inzetten voor een schone/ betrouwbare en betaalbare energievoorziening. In het kader hiervan wil de gemeente initiatieven uit de samenleving stimuleren.

Lees meer

Gemeente Epe: Bewoners en bedrijven betrekken bij duurzaamheid

De gemeente heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan en wil samen met bedrijven en bewoners werken aan een duurzamere gemeente.

Lees meer

Gemeente Utrecht : Opleiden VTH inspecteurs in verduurzamen woningen

De gemeente wil in 2030 klimaatneutraal zijn. Om deze ambiteuze doelstelling te realiseren is o.a. het verduurzamen van woningen belangrijk.

Lees meer