Referentiekaart

Klik op een pinpoint op de kaart van Nederland en hieronder verschijnt een referentie met korte begeleidende tekst en mogelijkheid tot doorklikken.

De JMA Projecten

Hieronder wordt een overzicht gegeven van onze meest recent uitgevoerde project

Anders afval inzamelen in Amstelveen

JMA heeft de gemeente Amstelveen bij de Europese Aanbesteding voor de levering en plaatsing van ondergrondse containers en vullingsgraad meetsystemen geadviseerd. Dit op basis van het nede ook door JMA opgestelde locatieplan. De investering past in het beleid voor "Anders inzamelen". Met de ondergrondse containers wil de gemeente veel minder restafval en meer grondstoffen inzamelen. Met de vullingsgraad meetsystemen wil de gemeente op korte termijn gaan besparen op haar inzamelkosten.

Lees meer >

Lisse actief aan de slag met afvalscheiding

Lisse werkt hard aan de VANG-doelstellingen. De gemeente heeft begin 2017 omgekeerd inzamelen en diftar ingevoerd. Ook heeft Lisse dit jaar een proef met afvalscheiding in de keuken bij drie appartementencomplexen en een laagbouwwijk gedaan. Het scheidingspercentage is voorlopig 82% en het restafval komt waarschijnlijk uit op 82 kilo per inwoner per jaar. JMA heeft het project mede vorm gegeven van beleidsplan tot en met de uitvoering.

Lees meer >

Eindhoven is klaar met dumpafval

Samen met gespecialiseerde adviesbureaus doet de gemeente onderzoek naar de problematiek van bijplaatsingen. JMA en Todo 2.0 proberen te achterhalen waarom mensen überhaupt vuilnis naast de containers dumpen. Dagelijks stromen klachten binnen bij de gemeente Eindhoven over 'illegale' afvalzakken.

Lees meer >

Opstellen van een communicatieplan behorend bij het beleidsplan

JMA heeft voor de gemeente Drimmelen een comminucatieplan opgesteld behorend bij het beleidsplan. Op zaterdag 6 januari heeft de kick-off van de communicatiecampagne plaatsgevonden. De kick-off werd bijgewoond door niemand minder dan de oud-topschaatser Gianni Rome, zelf geboren in de gemeente Drimmelen. Voor een korte impressie van de dag kunt u op deze link klikken. Een verslaggever van BN De Stem was erbij en u kunt zijn korte verslag van de dag lezen door op de volgende link te klikken.

Lees meer >

Collectieve inkoop energiezuinig witgoed

JMA onderzoekt voor gemeente Utrecht de mogelijkheden van collectieve inkoop van energiezuinig witgoed. Het uitgangspunt is "pay per use" met een lage instapdrempel. Er lopen in de gemeente Utrecht verschillende initiatieven met betrekking tot verduurzaming van zowel huur- als koopwoningen.

Lees meer >

100ste energiebox uitgereikt in gemeente Stichtse Vecht

Op 20 december is de 100ste energiebox in de gemeente Stichtse Vecht uitgereikt. De inzet van gemeente Stichtse Vecht is huurders van de deelnemende woningcorporaties te helpen met energiezuinig gedrag en ze bewust te maken van de mogelijkheden om energie te besparen. In totaal gaat het om 120 huurders (90 van Portaal en 30 van Woonstichting Kockengen). Het betreft een proef van een jaar, waarna bezien zal worden of een vervolg wenselijk is.

Lees meer >

Waste Away Challenge daagt scholieren uit

Samen met Stichting Technotrend en Urban Seeds heeft JMA de Waste Away Challenge ontwikkeld. Dit lesprogramma richt zich op bewustwording over afval en grondstoffen van middelbare scholieren en draait inmiddels 2 jaar met succes.

Lees meer >

Onderzoek energiearmoede en energiebesparing

ECN heeft vijf lokale pilots voor energiebesparing onderzocht, waaronder het energiebox project van JMA met gemeente Utrecht en de woningcorporaties. Uit dit onderzoek blijkt dat het mes aan drie kanten snijdt. Er kan met dit soort projecten winst worden behaald op het terrein van: armoedebestrijding, CO2- vermindering en verminderen van werkeloosheid. In potentie kan jaarlijks tussen de 70 en 130 euro per jaar worden bespaard door een huishouden met een laag inkomen in geheel Nederland, zo is gebleken.

Lees meer >

Heemstede start pilots voor afvalinzameling

JMA is tijdelijk ingezet als beleidsmedewerker voor afval in gemeente Heemstede. Het inzamelsysteem zal aangepast moeten worden om aan de VANG doelstellingen te voldoen. Hiervoor worden komend jaar pilots uitgevoerd waarvoor de voorbereidingen uitgewerkt worden.

Lees meer >