Referentiekaart

Klik op een pinpoint op de kaart van Nederland en hieronder verschijnt een referentie met korte begeleidende tekst en mogelijkheid tot doorklikken.

De JMA Projecten

Hieronder wordt een overzicht gegeven van onze meest recent uitgevoerde project

Anders afval inzamelen in Amstelveen

JMA heeft de gemeente Amstelveen bij de Europese Aanbesteding voor de levering en plaatsing van ondergrondse containers en vullingsgraad meetsystemen geadviseerd. Dit op basis van het nede ook door JMA opgestelde locatieplan. De investering past in het beleid voor "Anders inzamelen". Met de ondergrondse containers wil de gemeente veel minder restafval en meer grondstoffen inzamelen. Met de vullingsgraad meetsystemen wil de gemeente op korte termijn gaan besparen op haar inzamelkosten.

Lees meer >

Doeltreffendheid en doelmatigheid afvalstoffenheffing Almere

De Almeerse gemeenteraad heeft donderdagavond het door JMA opgestelde rapport Doeltreffendheid en doelmatigheid afvalstoffenheffing gemeente Almere in ontvangst genomen. De gemeenteraad wil met dit onderzoek laten zien dat zij enerzijds van bewoners vragen om moeite te doen om hun restafval te verminderen, maar dat zij anderzijds ook kritisch zijn op hoeveel de bewoners moeten gaan betalen voor het ophalen van hun afval.

Lees meer >

Eindhoven is klaar met dumpafval

Samen met gespecialiseerde adviesbureaus doet de gemeente onderzoek naar de problematiek van bijplaatsingen. JMA en Todo 2.0 proberen te achterhalen waarom mensen überhaupt vuilnis naast de containers dumpen. Dagelijks stromen klachten binnen bij de gemeente Eindhoven over 'illegale' afvalzakken.

Lees meer >

Campagne doe mee en bespaar slim energie!

De Jonge Milieu Advies participeert in een bijzonder initiatief van gemeente Utrecht en de Utrechtse woningcorporaties. Huurders van Utrechtse corporaties en gezinnen die in een schuldhulpverleningstraject zitten, kunnen sinds november 2014 een gratis energieadvies en een energiebox aanvragen. Daarmee besparen huurders al snel 10% op de energiekosten. Het succesvolle project en de campagne loopt inmiddels als 3 jaar.

Lees meer >

Collectieve inkoop energiezuinig witgoed

JMA onderzoekt voor gemeente Utrecht de mogelijkheden van collectieve inkoop van energiezuinig witgoed. Het uitgangspunt is "pay per use" met een lage instapdrempel. Er lopen in de gemeente Utrecht verschillende initiatieven met betrekking tot verduurzaming van zowel huur- als koopwoningen.

Lees meer >

Textielsorteercentrum in Dongeradeel en Dantumadiel

Het nascheiden van afval bij Omrin blijkt de gemeenten zowel in hergebruik als financieel zoveel op te leveren, dat de gemeenten hun voorgenomen Omrin-exit definitief aan de straat hebben gezet. De afspraak met OMRIN was indertijd ook om banen te creëren. Ht textielsorteercentrum is er nu gekomen. JMA adviseerde de gemeenten destijds over de lastige beleidskeuze.

Lees meer >

Waste Away Challenge daagt scholieren uit

Samen met Stichting Technotrend en Urban Seeds heeft JMA de Waste Away Challenge ontwikkeld. Dit lesprogramma richt zich op bewustwording over afval en grondstoffen van middelbare scholieren en draait inmiddels 2 jaar met succes.

Lees meer >

Onderzoek energiearmoede en energiebesparing

ECN heeft vijf lokale pilots voor energiebesparing onderzocht, waaronder het energiebox project van JMA met gemeente Utrecht en de woningcorporaties. Uit dit onderzoek blijkt dat het mes aan drie kanten snijdt. Er kan met dit soort projecten winst worden behaald op het terrein van: armoedebestrijding, CO2- vermindering en verminderen van werkeloosheid. In potentie kan jaarlijks tussen de 70 en 130 euro per jaar worden bespaard door een huishouden met een laag inkomen in geheel Nederland, zo is gebleken.

Lees meer >

Heemstede start pilots voor afvalinzameling

JMA is tijdelijk ingezet als beleidsmedewerker voor afval in gemeente Heemstede. Het inzamelsysteem zal aangepast moeten worden om aan de VANG doelstellingen te voldoen. Hiervoor worden komend jaar pilots uitgevoerd waarvoor de voorbereidingen uitgewerkt worden.

Lees meer >