JMA Projecten

Hieronder wordt een overzicht weergegeven van de meest recente projecten.

Lisse actief aan de slag met afvalscheiding

Lisse werkt hard aan de VANG-doelstellingen. De gemeente heeft begin 2017 omgekeerd inzamelen en diftar ingevoerd. Ook heeft Lisse dit jaar een proef met afvalscheiding in de keuken bij drie appartementencomplexen en een laagbouwwijk gedaan. Het scheidingspercentage is voorlopig 82% en het restafval komt waarschijnlijk uit op 82 kilo per inwoner per jaar. JMA heeft het project mede vorm gegeven van beleidsplan tot en met de uitvoering.

Lees meer >

Overeenkomst inzameling oud papier getekend

De aanbesteding voor de inzameling van oud papier werd door JMA begeleidt.

Lees meer >

Nieuwe inzamelaar Edam-Volendam

JMA verzorgde de aanbesteding voor de inzameling van het huishoudelijk afval.

Lees meer >

Eindhoven is klaar met dumpafval

Samen met gespecialiseerde adviesbureaus doet de gemeente onderzoek naar de problematiek van bijplaatsingen. JMA en Todo 2.0 proberen te achterhalen waarom mensen überhaupt vuilnis naast de containers dumpen. Dagelijks stromen klachten binnen bij de gemeente Eindhoven over 'illegale' afvalzakken.

Lees meer >

Heemstede start pilots voor afvalinzameling

JMA is tijdelijk ingezet als beleidsmedewerker voor afval in gemeente Heemstede. Het inzamelsysteem zal aangepast moeten worden om aan de VANG doelstellingen te voldoen. Hiervoor worden komend jaar pilots uitgevoerd waarvoor de voorbereidingen uitgewerkt worden.

Lees meer >