JMA Projecten

Hieronder wordt een overzicht weergegeven van de meest recente projecten.

Goede resultaten inzamelpilot Heemstede

In 2016 heeft de gemeenteraad besloten dat het inzamelsysteem voor afval anders moet om de doelstelling van 100 kg restafval per inwoner per jaar te behalen. Of het nieuwe systeem voldoende resultaten geeft en ook de tevredenheid van de inwoners kan wegdragen moest blijken uit een inzamelproef.

Lees meer >

Gemeente Midden-Groningen gaat over op een nieuw inzamelsysteem

De raad heeft vrijwel unaniem ingestemd met een nieuw afvalinzamelsysteem voor de gemeente Midden-Groningen. Zo is besloten dat in de gehele gemeente GFT en PMD-afval zal worden ingezameld.

Lees meer >

Waterproof Zeeheldenbuurt

In de Zeeheldenbuurt, gelegen in het noordoosten van Utrecht, is sinds een aantal jarensprake van wateroverlast . De overlast komt door een combinatie van factoren. Het relatief hoog liggen van het riool, het gecombineerd afvoeren van vuil- en hemelwater en de laag gelegen souterrainwoningen.

Lees meer >

Energiebox gaat landelijk

Recent is het energiebox project ook verspreid in de regio Utrecht naar de gemeente Bunnik, Zeist en Stichtse Vecht. Ook daar blijkt het project erg succesvol. Derhalve is de Energiebox bezig om landelijk op te schalen. Daarvoor werkt het samen met de Start Foundation uit Eindhoven.

Lees meer >

Delfzijl werkt naar minder restafval toe

De gemeente Delfzijl wil graag de hoeveelheid restafval terugdringen. Om de precieze wensen/behoeften van de bewoners in kaart te brengen is JMA gevraagd een bewonersonderzoek uit te voeren. Daaruit is gebleken dat de inwoners de wens hebben dat PMD-afval apart bij hun wordt ingezameld.

Lees meer >