JMA Projecten

Hieronder wordt een overzicht weergegeven van de meest recente projecten.

Energiebox van start in Eindhoven

In navolging van meerdere gemeenten heeft ook Eindhoven besloten de Energiebox in te zetten om energiearmoede tegen te gaan en de CO2-uitstoot van huishoudens te verlagen. In samenwerking met Start Foundation worden in Eindhoven vier langdurig werkzoekende 55+’ers opgeleid tot energieadviseur. Zij zullen Eindhovenaren voorzien van advies om energie, en daarmee geld, te besparen.

Lees meer >

Training energieambassadeurs Katwijk

JMA heeft een training voor energieambassadeurs in Katwijk verzorgt. De training heeft twee dagdelen beslagen en in totaal zijn 10 mensen opgeleid tot energieambassadeur.

Lees meer >

Ouder-Amstel gaat Diftar invoeren om het restafval met de helft te verminderen

De gemeenteraad van Ouder-Amstel heeft op 3 juli besloten om Diftar in te gaan voeren. Diftar zal per 2021 het gedifferentieerd tarief invoeren, waardoor de inwoners van Ouder-Amstel zullen gaan betalen voor hoe vaak ze hun restafval bij de ondergrondse container aanbieden.

Lees meer >

Goede resultaten inzamelpilot Heemstede

In 2016 heeft de gemeenteraad besloten dat het inzamelsysteem voor afval anders moet om de doelstelling van 100 kg restafval per inwoner per jaar te behalen. Of het nieuwe systeem voldoende resultaten geeft en ook de tevredenheid van de inwoners kan wegdragen moest blijken uit een inzamelproef.

Lees meer >

Gemeente Midden-Groningen gaat over op een nieuw inzamelsysteem

De raad heeft vrijwel unaniem ingestemd met een nieuw afvalinzamelsysteem voor de gemeente Midden-Groningen. Zo is besloten dat in de gehele gemeente GFT en PMD-afval zal worden ingezameld.

Lees meer >