JMA Projecten

Hieronder wordt een overzicht weergegeven van de meest recente projecten.

Zwerfafvalaanpak Heerenveen

JMA heeft in samenwerking met de gemeente Heerenveen een aantal hotspotlocaties ten aanzien van bijplaatsingen in kaart gebracht. Hierbij wordt per locatie gewerkt aan een plan van aanpak. Vanaf september worden deze plannen uitgerold.

Lees meer >

Uitkomst bewonersenquête Midden-Groningen

JMA heeft voor de gemeente Midden-Groningen bewonersbijeenkomsten georganiseerd en een bewoner enquête uitgezet. Dit met als doel om de inwoners te betrekken bij een nieuw te vormen afvalbeleidsplan. De gemeente Midden-Groningen wil een tweede enquête uitzetten waarin de bewoners een scenario voor afvalinzameling kunnen kiezen. De planning is om deze in september voor te leggen aan de bewoners van de gemeente.

Lees meer >

Energy Challenge

Energy Challenges is een van de programma’s van Stichting Technotrend. Het is een Real Life Game waarbij leerlingen op school aan de slag gaan met energiebesparing. Ze bedenken een echte campagne, voeren besparingsmaatregelen uit op school en betrekken hier zoveel mogelijk mensen bij. Door de opzet raken ze gemotiveerd om het maximale uit zichzelf te halen.

Lees meer >

Woningabonnement Utrecht

Stelt u zich eens voor. Uw woning wordt voorzien van energiezuinige maatregelen die uw huis ook nog eens comfortabel maken. U als woningbezitter hoeft niet zelf te investeren, maar betaalt de investering terug uit de besparing op de energierekening. Bovendien krijgt u garantie op de beloofde energiebesparing. Dat is het Woningabonnement. Gemeente Utrecht start binnenkort een pilot hierover. JMA is gevraagd het plan van uitvoering voor te bereiden.

Lees meer >

Waterproof Lombok

In 2014 werd de wijk Lombok getroffen door een hevige stortregen die wateroverlast veroorzaakte bij bewoners. Besloten werd hier maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen. De gemeente legt een apart hemelwaterriool aan, de bewoners passen hun woningen aan. JMA adviseerde 13 woningeigenaren hoe zijn hun huis waterbestendig kunnen maken.

Lees meer >