JMA Projecten

Hieronder wordt een overzicht weergegeven van de meest recente projecten.

Textielsorteercentrum in Dongeradeel en Dantumadiel

Het nascheiden van afval bij Omrin blijkt de gemeenten zowel in hergebruik als financieel zoveel op te leveren, dat de gemeenten hun voorgenomen Omrin-exit definitief aan de straat hebben gezet. De afspraak met OMRIN was indertijd ook om banen te creëren. Ht textielsorteercentrum is er nu gekomen. JMA adviseerde de gemeenten destijds over de lastige beleidskeuze.

Lees meer >

Anders afval inzamelen in Amstelveen

JMA heeft de gemeente Amstelveen bij de Europese Aanbesteding voor de levering en plaatsing van ondergrondse containers en vullingsgraad meetsystemen geadviseerd. Dit op basis van het nede ook door JMA opgestelde locatieplan. De investering past in het beleid voor "Anders inzamelen". Met de ondergrondse containers wil de gemeente veel minder restafval en meer grondstoffen inzamelen. Met de vullingsgraad meetsystemen wil de gemeente op korte termijn gaan besparen op haar inzamelkosten.

Lees meer >

Scenario berekeningen voor de optimalisatie van de afvalinzameling

JMA heeft voor de gemeente Westland scenario's voor de optimalisatie van de afvalinzameling doorberekend. De gemeente Westland is doende met het opstellen van een nieuw Beheerkader Afval. Hierin worden een drietal scenario’s voor de inzameling van afval en grondstoffen voor de komende jaren gepresenteerd.

Lees meer >

EA inzameling oud papier en karton

JMA heeft voor de gemeente Goeree-Overflakkee de Europese Aanbesteding voor de inzameling van oud papier en karton verzorgt.

Lees meer >

Ondersteuning bij EA Afvalinzameling gft- en restafval, pmd, glas, papier en milieustraat

JMA heeft voor de gemeente Landsmeer de Europese aanbesteding voor de afvalinzameling van gft- en restafval, pmd, glas, papier en milieustraat.

Lees meer >