JMA Projecten

Hieronder wordt een overzicht weergegeven van de meest recente projecten.

Omgekeerd inzamelen in Steenbergen

JMA heeft de gemeente Steenbergen begeleid bij de invoering van het omgekeerd inzamelen. Hiervoor is onder andere een uitgebreide communicatiecampagne opgezet en heeft JMA meegeholpen aan het opstellen van het locatieplan voor de nieuwe containers.

Lees meer >

Zandvoort zoekt naar een sprintje voor afvalscheiding

JMA helpt de gemeente bij het opstellen en uitvoeren van een bewonersonderzoek. Het doel is het benoemen van gewenste en door bewoners gedragen maatregelen te komen voor een betere scheiding van grondstoffen en het aanbieden van minder restafval. Op basis van het onderzoek zal de gemeente het afvalbeleid gaan bijstellen.

Lees meer >

Plastic afvalinzameling in Kajjansi (Uganda)

Een van de grootste uitdagingen is plastic in ons milieu. Vooral in armere landen wordt plastic (nog) niet of nauwelijks gerecycled terwijl het een goed herbruikbare materiaalstroom is. JMA heeft daarom samen met andere partners een project opgezet in Uganda. Doel van het project is om van het plastic afval goedkope bouwmaterialen te maken. Daarmee zou dan werkgelegenheid kunnen worden gecreëerd. Nieuwe banen voor een gesloten kunststof kringloop!

Lees meer >

Opstellen van een communicatieplan behorend bij het beleidsplan

JMA heeft voor de gemeente Drimmelen een comminucatieplan opgesteld behorend bij het beleidsplan. Op zaterdag 6 januari heeft de kick-off van de communicatiecampagne plaatsgevonden. De kick-off werd bijgewoond door niemand minder dan de oud-topschaatser Gianni Romme, zelf geboren in de gemeente Drimmelen. Voor een korte impressie van de dag kunt u op deze link klikken. Een verslaggever van BN De Stem was erbij en u kunt zijn korte verslag van de dag lezen door op de volgende link te klikken.

Lees meer >

100ste energiebox uitgereikt in gemeente Stichtse Vecht

Op 20 december is de 100ste energiebox in de gemeente Stichtse Vecht uitgereikt. De inzet van gemeente Stichtse Vecht is huurders van de deelnemende woningcorporaties te helpen met energiezuinig gedrag en ze bewust te maken van de mogelijkheden om energie te besparen. In totaal gaat het om 120 huurders (90 van Portaal en 30 van Woonstichting Kockengen). Het betreft een proef van een jaar, waarna bezien zal worden of een vervolg wenselijk is.

Lees meer >