JMA Projecten

Hieronder wordt een overzicht weergegeven van de meest recente projecten.

Den Bosch blijft inzamelen in Bernheze

JMA verzorgde de aanbesteding voor de inzameling van restafval, pmd en gft voor gemeente Bernheze.

Lees meer >

Textielsorteercentrum in Dongeradeel en Dantumadiel

Het nascheiden van afval bij Omrin blijkt de gemeenten zowel in hergebruik als financieel zoveel op te leveren, dat de gemeenten hun voorgenomen Omrin-exit definitief aan de straat hebben gezet. De afspraak met OMRIN was indertijd ook om banen te creëren. Ht textielsorteercentrum is er nu gekomen. JMA adviseerde de gemeenten destijds over de lastige beleidskeuze.

Lees meer >

Anders afval inzamelen in Amstelveen

JMA heeft de gemeente Amstelveen bij de Europese Aanbesteding voor de levering en plaatsing van ondergrondse containers en vullingsgraad meetsystemen geadviseerd. Dit op basis van het nede ook door JMA opgestelde locatieplan. De investering past in het beleid voor "Anders inzamelen". Met de ondergrondse containers wil de gemeente veel minder restafval en meer grondstoffen inzamelen. Met de vullingsgraad meetsystemen wil de gemeente op korte termijn gaan besparen op haar inzamelkosten.

Lees meer >

Onderzoek energiearmoede en energiebesparing

ECN heeft vijf lokale pilots voor energiebesparing onderzocht, waaronder het energiebox project van JMA met gemeente Utrecht en de woningcorporaties. Uit dit onderzoek blijkt dat het mes aan drie kanten snijdt. Er kan met dit soort projecten winst worden behaald op het terrein van: armoedebestrijding, CO2- vermindering en verminderen van werkeloosheid. In potentie kan jaarlijks tussen de 70 en 130 euro per jaar worden bespaard door een huishouden met een laag inkomen in geheel Nederland, zo is gebleken.

Lees meer >

EA levering van minicontainers voor de PMD inzameling

JMA heeft voor de gemeente Haaksbergen de Europese Aanbesteding van minicontainers voor PMD inzameling verzorgt.

Lees meer >