JMA Projecten

Hieronder wordt een overzicht weergegeven van de meest recente projecten.

Bewonersonderzoek Midden Groningen

De gemeente Midden-Groningen wil middels een bewonersenquête peilen welk inzamelsysteem de voorkeur geniet van de bewoners. Bewoners krijgen de gelegenheid om in de enquête aan te geven welke opties ze het liefst hebben op dit gebied. JMA is verantwoordelijk voor het opstellen en verspreiden van de bewonersenquete alsmede het analyseren daarvan.

Lees meer >

Omgekeerd inzamelen in Steenbergen

JMA heeft de gemeente Steenbergen begeleid bij de invoering van het omgekeerd inzamelen. Hiervoor is onder andere een uitgebreide communicatiecampagne opgezet en heeft JMA meegeholpen aan het opstellen van het locatieplan voor de nieuwe containers.

Lees meer >

Zandvoort zoekt naar een sprintje voor afvalscheiding

JMA helpt de gemeente bij het opstellen en uitvoeren van een bewonersonderzoek. Het doel is het benoemen van gewenste en door bewoners gedragen maatregelen te komen voor een betere scheiding van grondstoffen en het aanbieden van minder restafval. Op basis van het onderzoek zal de gemeente het afvalbeleid gaan bijstellen.

Lees meer >

Plastic afvalinzameling in Kajjansi (Uganda)

Een van de grootste uitdagingen is plastic in ons milieu. Vooral in armere landen wordt plastic (nog) niet of nauwelijks gerecycled terwijl het een goed herbruikbare materiaalstroom is. JMA heeft daarom samen met andere partners een project opgezet in Uganda. Doel van het project is om van het plastic afval goedkope bouwmaterialen te maken. Daarmee zou dan werkgelegenheid kunnen worden gecreëerd. Nieuwe banen voor een gesloten kunststof kringloop!

Lees meer >

Opstellen van een communicatieplan behorend bij het beleidsplan

JMA heeft voor de gemeente Drimmelen een comminucatieplan opgesteld behorend bij het beleidsplan. Op zaterdag 6 januari heeft de kick-off van de communicatiecampagne plaatsgevonden. De kick-off werd bijgewoond door niemand minder dan de oud-topschaatser Gianni Romme, zelf geboren in de gemeente Drimmelen. Voor een korte impressie van de dag kunt u op deze link klikken. Een verslaggever van BN De Stem was erbij en u kunt zijn korte verslag van de dag lezen door op de volgende link te klikken.

Lees meer >