JMA Projecten

Hieronder wordt een overzicht weergegeven van de meest recente projecten.

Nascheiden levert minder restafval op in Almere

In twee wijken in Almere is een proef uitgevoerd waarbij restafval is nagescheiden. Uit deze proef, genaamd PMD+, is gebleken dat er gemiddeld 80 kg per huishouden per jaar wordt geproduceerd in tegenstelling tot de 156 kg per huishouden zoals elders in Almere. De instructie aan de bewoners was uitdrukkelijk om geen gft aan het PMD+ toe te voegen, maar alleen maar droge en herbruikbare materialen. Mogelijk is dit een verklaring voor het succes van de pilot.

Lees meer >

Nieuwe manier van afval inzamelen gemeente Hogeland

Gemeente het Hogeland is bezig om het afvalbeleid van de voormalige drie gemeenten samen te voegen. Piet Burgering van JMA heeft hierbij ondersteuning verleend voor het bepalen van een nieuw afvalbeleid. Een belangrijk onderdeel van het nieuwe afvalbeleid wordt de invoering van Diftar; bewoners van de gemeente zullen per kilo restafval gaan betalen.

Lees meer >

De Energiebox helpt mensen succesvol uit de bijstand!

Ons project de Energiebox wordt genoemd als éen van de 7 inspirerende en succesvolle aanpakken om langdurig bijstandsgerechtigden duurzaam maatschappelijk te laten participeren in het onderzoeksrapport ‘Succesvol uit de bijstand’.

Lees meer >

Omgekeerd inzamelen een groot succes in Hengelo

De gemeente Hengelo kent sinds de invoering van omgekeerd inzamelen in 2018 een forse daling van het restafval. JMA heeft voor de gemeente de evaluatie van het afvalbeleid opgesteld. Hierbij is ook gekeken naar de mogelijkheid die de gemeente aan inwoners biedt om de restafvalbak te behouden en naar de mogelijkheden voor nascheiding als aanvullende optie op het omgekeerd inzamelen.

Lees meer >

Energiebox van start in Eindhoven

In navolging van meerdere gemeenten heeft ook Eindhoven besloten de Energiebox in te zetten om energiearmoede tegen te gaan en de CO2-uitstoot van huishoudens te verlagen. In samenwerking met Start Foundation worden in Eindhoven vier langdurig werkzoekende 55+’ers opgeleid tot energieadviseur. Zij zullen Eindhovenaren voorzien van advies om energie, en daarmee geld, te besparen.

Lees meer >