JMA Projecten

Hieronder wordt een overzicht weergegeven van de meest recente projecten.

Invoering omgekeerd inzamelen Steenbergen levert positieve resultaten op

JMA heeft de gemeente begeleid bij het opstellen en vaststellen van het beleidsplan, de diverse aanbestedingen en de implementatie van het omgekeerd inzamelen. Sinds april wordt dit principe toegepast waarbij bewoners van de gemeente hun restafval naar een ondergrondse container moeten brengen. Daarnaast worden de fractie Groente, Fruit en Tuinafval, Oud Papier en Karton en Plastic Verpakkingen en Drankenkartons aan huis ingezameld. Op deze manier worden inwoners van de gemeente gestimuleerd om zo veel mogelijk hun afval gescheiden in te leveren.

Lees meer >

Zwerfafvalaanpak Heerenveen

JMA heeft in samenwerking met de gemeente Heerenveen een aantal hotspotlocaties ten aanzien van bijplaatsingen in kaart gebracht. Hierbij wordt per locatie gewerkt aan een plan van aanpak. Vanaf september worden deze plannen uitgerold.

Lees meer >

B en W Midden Groningen wil overgaan op Diftar

Het B en W Midden Groningen heeft haar plannen gepresenteerd voor een nieuw te vormen afvalbeleid. Daarin komt naar voren dat in de gehele gemeente het GFT-afval in de zomer wekelijks wordt opgehaald. Daarnaast zal in de gehele gemeente Diftar worden ingevoerd. De plannen zijn mede tot stand gekomen door bewonersbijeenkomsten en twee enquêtes die door JMA zijn verzorgt.

Lees meer >

Aardgasvrij Overvecht-Noord

In de wijk Overvecht-Noord in Utrecht moet in 2030 het aardgas netwerk worden vervangen. De gemeente ziet het liefst een duurzaam systeem als vervanging van aardgas. Krijgt Overvecht-Noord een warmtenet of wordt alles elektrisch? JMA helpt woningeigenaren inzicht te krijgen in wat dit voor hun woningen betekent door middel van maatwerkadviezen.

Lees meer >

Maatwerkadviezen

JMA voert sinds 2012 maatwerkadviezen uit voor bewoners in Utrecht en omstreken. De maatwerkadviezen hebben de doelstelling om inwoners te informeren en adviseren over de energiebesparende maatregelen in hun woning, en hoe die gerealiseerd kunnen worden. Op basis van de adviezen kunnen inwoners zelf aan de slag gaan met energiebesparende maatregelen. Bij het nemen van deze maatregelen profiteert de bewoner (naast een lagere CO2 uitstoot) ook van lagere energielasten, een comfortabelere woning en een verbeterd binnenklimaat.

Lees meer >