Referentiekaart

Klik op een pinpoint op de kaart van Nederland en hieronder verschijnt een referentie met korte begeleidende tekst en mogelijkheid tot doorklikken.

De JMA Projecten

Hieronder wordt een overzicht gegeven van onze meest recent uitgevoerde project

Gemeente Rucphen: Opstellen duurzaamheidsvisie

De gemeente had behoefte aan richtlijnen voor het ontwikkelen van een duurzaamheidsbeleid, en vroeg JMA de Raad actief te betrekken bij het opstellen van een duurzaamheidsvisie.

Lees meer

Gemeente het Hogeland : Harmonisatie afvalbeleid het Hogeland

De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond zijn per 1 januari 2019 samengevoegd tot de gemeente Het Hogeland. Het afvalbeleid van de vier gemeenten verschilde.

Lees meer

Gemeenten Land van Cuijk en Boekel : Beleidsmatig kostenonderzoek afvalscheiding

CURE : Projectleiding vervanging ondergrondse containers

Uitvoeringsorganisatie CURE, verantwoordelijk voor het huishoudelijk afval in de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard vroeg JMA om ondersteuning bij een grootschalig...

Lees meer

CURE : Projectleiding vervanging ondergrondse containers

Uitvoeringsorganisatie CURE, verantwoordelijk voor het huishoudelijk afval in de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard vroeg JMA om ondersteuning bij een grootschalig...

Lees meer

Gemeente Lisse : Verminderen overlast zwerfafval

Om de overlast van zwerfafval te verminderen vroeg de gemeente het zwerfafval in kaart te brengen en de gemeente te ondersteunen bij het opstellen van een aanpak voor gedetecteerde probleemlocaties,...

Lees meer

Gemeente Steenbergen : Invoering omgekeerd inzamelen

De gemeente vroeg JMA hen te ondersteunen bij de invoering van een nieuwe inzamelsystematiek. Voor het omgekeerd inzamelen moesten onder andere circa 75 nieuwe ondergrondse containers voor restafval...

Lees meer

Gemeente Steenbergen : Invoering omgekeerd inzamelen

De gemeente vroeg JMA hen te ondersteunen bij de invoering van een nieuwe inzamelsystematiek. Voor het omgekeerd inzamelen moesten onder andere circa 75 nieuwe ondergrondse containers voor restafval...

Lees meer

Samenwerkingsverband gemeenten : Inventarisatie en optimalisatie openbare afvalbakken