Projectmanagement

Terug naar overzicht

Het vraagt nogal wat inspanning om een goed plan ook daadwerkelijk tot uitvoer te brengen. JMA kan daarbij helpen en het projectteam aanvullen met de vereiste deskundigheid. Het kan gaan om een projectleider, beleidsadviseur, communicatieadviseur of inkoopadviseur, maar ook om tekencapaciteit of uitvoerende capaciteit. Desgewenst neemt JMA de verantwoording op zich inzake de projectbeheersing, het bewaken van planning en budget, de interne- en externe communciatie en informatievoorziening, de bewaking van de kwaliteitseisen en de risicobeheersing.

Afvalinzameling De Bilt

In de gemeente De Bilt worden extra ondergrondse containers geplaatst voor restafval en PMD. JMA ondersteunt de gemeente middels detachering van een ervaren projectleider, Piet Burgering. De maatregelen passen bij het vastgestelde Afvalinzamelingsplan 2016-2020, wat door JMA voor de gemeente is opgesteld.
Lees meer >

Heemstede start pilots voor afvalinzameling

JMA is tijdelijk ingezet als beleidsmedewerker voor afval in gemeente Heemstede. Het inzamelsysteem zal aangepast moeten worden om aan de VANG doelstellingen te voldoen. Hiervoor worden komend jaar pilots uitgevoerd waarvoor de voorbereidingen uitgewerkt worden.
Lees meer >

Amstelveen schakelt over naar grondstoffen inzamelen

Amstelveen gaat op een nieuwe duurzame manier afval ‘omgekeerd inzamelen’. Dat houdt in, dat de gemeente meer service verleent op de inzameling van herbruikbare grondstoffen, zoals PMD (Plastic, Metalen verpakkingen en Drankenkartons) en GFT (Groente, Fruit en Tuinafval), en minder service op de inzameling van restafval. JMA begeleidde de gemeente met het opstellen van een locatieplan en het organiseren van de aanbesteding voor de nieuwe inzamelmiddelen.
Lees meer >

Campagne voor omgekeerd inzamelen is begonnen

De gemeente Steenbergen gaat in februari een rondgang maken door de verschillende kernen om de locaties te bepalen waar ondergrondse restafvalcontainers kunnen komen. JMA is betrokken bij het opstellen van het locatieplan en begeleidt ook de aanbesteding.
Lees meer >