Klimaatneutrale Gemeente

Terug naar overzicht

We zijn op weg naar een klimaatneutrale gemeente. JMA ondersteunt gemeenten bij het realiseren van de doelstelling om de komende jaren toe te werken naar een energieneutrale of klimaatneutrale doelstelling. Daarvoor stelt JMA in opdracht van gemeenten en in samenwerking met de gemeenteraad, bewoners en ondernemers beleidsplannen of routekaarten op. Er wordt gezocht naar mogelijkheden die maatschappelijk verantwoord zijn en gedragen worden door inwoners en ondernemers. JMA is als aanjager van ideeen ook inzetbaar als projectleider voor de door te voeren maatregelen of kan zij ondersteuning bieden aan de projectleider van de gemeente.

Gemeente Nijkerk: Training energiecoaches

De gemeente Nijkerk wilde zich actief inzetten voor een schone/ betrouwbare en betaalbare energievoorziening. In het kader hiervan wil de gemeente initiatieven uit de samenleving stimuleren.
Lees meer

Gemeente Epe: Bewoners en bedrijven betrekken bij duurzaamheid

De gemeente heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan en wil samen met bedrijven en bewoners werken aan een duurzamere gemeente.
Lees meer

Gemeente Utrecht: Onderzoek financieringsmogelijkheden aardgasvrije woning

Gemeenten staan voor de grote opgave om wijken aardgasvrij te maken. Om woningeigenaren te stimuleren hun woning aardgasvrij te maken vroeg de gemeente JMA te onderzoeken in hoeverre het Woningabonnement voor bewoners een geschikt financieringsmodel is.
Lees meer

Gemeente Utrecht: Energieadvies op maat aan woningeigenaren

In het kader van JouwHuisSlimmer, het regionale energieloket voor bewoners organiseert de gemeente regelmatig informatiebijeenkomsten.
Lees meer