Klimaatneutrale Gemeente

Terug naar overzicht

We zijn op weg naar een klimaatneutrale gemeente. JMA ondersteunt gemeenten bij het realiseren van de doelstelling om de komende jaren toe te werken naar een energieneutrale of klimaatneutrale doelstelling. Daarvoor stelt JMA in opdracht van gemeenten en in samenwerking met de gemeenteraad, bewoners en ondernemers beleidsplannen of routekaarten op. Er wordt gezocht naar mogelijkheden die maatschappelijk verantwoord zijn en gedragen worden door inwoners en ondernemers. JMA is als aanjager van ideeen ook inzetbaar als projectleider voor de door te voeren maatregelen of kan zij ondersteuning bieden aan de projectleider van de gemeente.

JMA helpt gemeenten om een warmtetransitievisie op te stellen

Nederland moet van het aardgas af, en dat is geen gemakkelijke opgave. JMA helpt gemeenten bij deze transitie door middel van begeleiding bij het opstellen van een warmtevisie. Hierin wordt beschreven hoe, en in welke volgorde, de wijken en/of dorpen binnen de gemeente aardgasloos gemaakt kunnen worden.
Lees meer >

Voorbeeld aardgasvrije woning geopend in Overvecht Noord

In de Costa Ricadreef is een aardgasvrije voorbeeldwoning geopend die dient als voorbeeld voor de bewoners van Overvecht Noord. De voorbeeldwoning is onderdeel van het project om van Overvecht Noord in 2030 een aardgasvrije wijk te maken. JMA is partner van gemeente Utrecht in dit project en verzorgt energieadvisering aan de bewoners.
Lees meer >

Aardgasvrij Overvecht-Noord

In de wijk Overvecht-Noord in Utrecht moet in 2030 het aardgas netwerk worden vervangen. De gemeente ziet het liefst een duurzaam systeem als vervanging van aardgas. Krijgt Overvecht-Noord een warmtenet of wordt alles elektrisch? JMA helpt woningeigenaren inzicht te krijgen in wat dit voor hun woningen betekent door middel van maatwerkadviezen.
Lees meer >

Maatwerkadviezen

JMA voert sinds 2012 maatwerkadviezen uit voor bewoners in Utrecht en omstreken. De maatwerkadviezen hebben de doelstelling om inwoners te informeren en adviseren over de energiebesparende maatregelen in hun woning, en hoe die gerealiseerd kunnen worden. Op basis van de adviezen kunnen inwoners zelf aan de slag gaan met energiebesparende maatregelen. Bij het nemen van deze maatregelen profiteert de bewoner (naast een lagere CO2 uitstoot) ook van lagere energielasten, een comfortabelere woning en een verbeterd binnenklimaat.
Lees meer >