Duurzame werkgelegenheid

Terug naar overzicht

Energie besparen en banen creëren; beide speerpunten van gemeentelijk beleid. JMA heeft ervaring met het opzetten van projecten waarin beide speerpunten gecombineerd worden. Zo participeert JMA bijvoorbeeld in de huurderscampagne “Doe mee en bespaar slim energie!” van gemeente Utrecht en corporaties. In het kader van deze campagne heeft JMA werkzoekenden opgeleid tot energieadviseurs. Deze energieadviseurs bieden huurders gratis energieadvies aan, incl. energiebox en slimme meter. Met een gemiddelde energiebesparing van €140,- per huishouden en een beoordeling van 8,2 (schaal van 1-10) kan deze campagne als succesvol worden bestempeld. Zowel de gemeenten als corporaties hebben daarom besloten om ook in 2016 verder te gaan met deze campagne. Zie de site van de energiebox voor meer informatie over deze campagne.

 

Energiebox van start in Eindhoven

In navolging van meerdere gemeenten heeft ook Eindhoven besloten de Energiebox in te zetten om energiearmoede tegen te gaan en de CO2-uitstoot van huishoudens te verlagen. In samenwerking met Start Foundation worden in Eindhoven vier langdurig werkzoekende 55+’ers opgeleid tot energieadviseur. Zij zullen Eindhovenaren voorzien van advies om energie, en daarmee geld, te besparen.
Lees meer >

Energiebox gaat landelijk

Recent is het energiebox project ook verspreid in de regio Utrecht naar de gemeente Bunnik, Zeist en Stichtse Vecht. Ook daar blijkt het project erg succesvol. Derhalve is de Energiebox bezig om landelijk op te schalen. Daarvoor werkt het samen met de Start Foundation uit Eindhoven.
Lees meer >

Plastic afvalinzameling in Kajjansi (Uganda)

Een van de grootste uitdagingen is plastic in ons milieu. Vooral in armere landen wordt plastic (nog) niet of nauwelijks gerecycled terwijl het een goed herbruikbare materiaalstroom is. JMA heeft daarom samen met andere partners een project opgezet in Uganda. Doel van het project is om van het plastic afval goedkope bouwmaterialen te maken. Daarmee zou dan werkgelegenheid kunnen worden gecreëerd. Nieuwe banen voor een gesloten kunststof kringloop!
Lees meer >

100ste energiebox uitgereikt in gemeente Stichtse Vecht

Op 20 december is de 100ste energiebox in de gemeente Stichtse Vecht uitgereikt. De inzet van gemeente Stichtse Vecht is huurders van de deelnemende woningcorporaties te helpen met energiezuinig gedrag en ze bewust te maken van de mogelijkheden om energie te besparen. In totaal gaat het om 120 huurders (90 van Portaal en 30 van Woonstichting Kockengen). Het betreft een proef van een jaar, waarna bezien zal worden of een vervolg wenselijk is.
Lees meer >