Duurzame werkgelegenheid

Terug naar overzicht

Energie besparen en banen creëren; beide speerpunten van gemeentelijk beleid. JMA heeft ervaring met het opzetten van projecten waarin beide speerpunten gecombineerd worden. Zo participeert JMA bijvoorbeeld in de huurderscampagne “Doe mee en bespaar slim energie!” van gemeente Utrecht en corporaties. In het kader van deze campagne heeft JMA werkzoekenden opgeleid tot energieadviseurs. Deze energieadviseurs bieden huurders gratis energieadvies aan, incl. energiebox en slimme meter. Met een gemiddelde energiebesparing van €140,- per huishouden en een beoordeling van 8,2 (schaal van 1-10) kan deze campagne als succesvol worden bestempeld. Zowel de gemeenten als corporaties hebben daarom besloten om ook in 2016 verder te gaan met deze campagne. Zie de site van de energiebox voor meer informatie over deze campagne.

 

Plastic afvalinzameling in Kajjansi (Uganda)

Een van de grootste uitdagingen is plastic in ons milieu. Vooral in armere landen wordt plastic (nog) niet of nauwelijks gerecycled terwijl het een goed herbruikbare materiaalstroom is. JMA heeft daarom samen met andere partners een project opgezet in Uganda. Doel van het project is om van het plastic afval goedkope bouwmaterialen te maken. Daarmee zou dan werkgelegenheid kunnen worden gecreëerd. Nieuwe banen voor een gesloten kunststof kringloop!
Lees meer >

100ste energiebox uitgereikt in gemeente Stichtse Vecht

Op 20 december is de 100ste energiebox in de gemeente Stichtse Vecht uitgereikt. De inzet van gemeente Stichtse Vecht is huurders van de deelnemende woningcorporaties te helpen met energiezuinig gedrag en ze bewust te maken van de mogelijkheden om energie te besparen. In totaal gaat het om 120 huurders (90 van Portaal en 30 van Woonstichting Kockengen). Het betreft een proef van een jaar, waarna bezien zal worden of een vervolg wenselijk is.
Lees meer >

Textielsorteercentrum in Dongeradeel en Dantumadiel

Het nascheiden van afval bij Omrin blijkt de gemeenten zowel in hergebruik als financieel zoveel op te leveren, dat de gemeenten hun voorgenomen Omrin-exit definitief aan de straat hebben gezet. De afspraak met OMRIN was indertijd ook om banen te creëren. Ht textielsorteercentrum is er nu gekomen. JMA adviseerde de gemeenten destijds over de lastige beleidskeuze.
Lees meer >

Stichting Technotrend richt zich op Milieu educatie

JMA heeft samen met partner iValon Stichting Technotrend opgezet. Het begon 5 jaar geleden als vehikel voor het beheren en aan de man brengen van de door JMA en iValon ontwikkelde Natuur en Milieu Educatie programma's. Als snel volgde daar programma's voor de kunst van recyclen, op basis van Wecycle budget. De impuls komt nu van gemeentelijke budget voor zwerfafval bestrijding en subsidies voor energiebesparing educatieve programma's. Stichting Technotrend biedt daarmee in toenemende mate werkgelegenheid aan NME medewerkers, studenten en docenten. JMA verzorgt het werkgeverschap en de administratie.
Lees meer >