Duurzaam inkopen

Terug naar overzicht

Duurzaam inkopen (en ook Best Value Procurement) draait in de inkoopfase om het vaststellen van de criteria waarmee de economisch meest voordelige inschrijving kan worden vastgesteld. Volgens de aanpak duurzaam GWW kunnen deze worden vastgelegd in een ambitieweb. De toepasing van het web is niet beperkt tot de GWW. Het werkt als volgt:

  • Selecteer de (maximaal drie) meest relevante duurzaamheids thema’s voor de opdracht.
  • Bepaal per thema het ambitieniveau. Dit kan zijn het stellen van minimale eisen, het opnemen van gunningscriteria (de uitdaging is aan de markt), of het maximale niveau; neutraal voor people, planet of profit met betrekking tot het thema.
  • Werk de bijbehorende eisen en gunningcriteria uit in besteksbepalingen.

JMA heeft voor de afvalsector een bruikbaar ambitieweb bedacht en past dat toe op opdrachten. Zie bijvoorbeeld de projecten voor CURE, en de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer.

 

Collectieve inkoop energiezuinig witgoed

JMA onderzoekt voor gemeente Utrecht de mogelijkheden van collectieve inkoop van energiezuinig witgoed. Het uitgangspunt is "pay per use" met een lage instapdrempel. Er lopen in de gemeente Utrecht verschillende initiatieven met betrekking tot verduurzaming van zowel huur- als koopwoningen.
Lees meer >

Afvalcontainers melden zichzelf als ze bijna vol zijn

Alle 1.000 restafvalcontainers in Alphen aan den Rijn krijgen een toegangscontrole systeem en een sensor die meldt hoe vol de container is. Dit systeem draagt er aan bij dat containers niet meer overvol kunnen zijn. De inzameldienst kan efficiënter werken, en hoeft minder verkeersbewegingen hoeft te maken, waardoor het schoner en veiliger wordt op straat.
Lees meer >

Levensduurkosten van milieustraten

JMA heeft een vergelijking gemaakt van milieustraten op basis van levensduurkosten. Het berekenen van totale levensduurkosten (TCO) laat belangrijke verschillen zien tussen het traditionele concept voor milieustraten en een modulair concept. De verschillen in investering blijken daarbij niet van doorslaggevend belang. Het verschil wordt vooral gemaakt door de (jaarlijkse) kostenverschillen in personele bezetting, ruimtegebruik en eventuele herbouw van de milieustraat tussentijds.
Lees meer >

Duurzaam inkopen met de aanpak duurzaam GWW

JMA heeft in samenwerking met bureau Lievense uit Breda de opdracht van Agentschap NL gekregen voor de doorontwikkeling van de (plaats van) criteriadocumenten voor duurzaam inkopen. Het betreft dan in het bijzonder de criteriadocumenten voor de 15 productgroepen die betrekking hebben op werkzaamheden in de grond- weg- en waterbouw (GWW) sector.
Lees meer >