Duurzaam inkopen

Terug naar overzicht

Duurzaam inkopen (en ook Best Value Procurement) draait in de inkoopfase om het vaststellen van de criteria waarmee de economisch meest voordelige inschrijving kan worden vastgesteld. Volgens de aanpak duurzaam GWW kunnen deze worden vastgelegd in een ambitieweb. De toepasing van het web is niet beperkt tot de GWW. Het werkt als volgt:

  • Selecteer de (maximaal drie) meest relevante duurzaamheids thema’s voor de opdracht.
  • Bepaal per thema het ambitieniveau. Dit kan zijn het stellen van minimale eisen, het opnemen van gunningscriteria (de uitdaging is aan de markt), of het maximale niveau; neutraal voor people, planet of profit met betrekking tot het thema.
  • Werk de bijbehorende eisen en gunningcriteria uit in besteksbepalingen.

JMA heeft voor de afvalsector een bruikbaar ambitieweb bedacht en past dat toe op opdrachten. Zie bijvoorbeeld de projecten voor CURE, en de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer.