Communicatieplan en -campagne

Terug naar overzicht

Wie zwijgt zal onbegrepen blijven. Communicatie is een onmisbaar instrument om de burgers van uw gemeente te informeren over en te betrekken bij uw zorg voor een beter milieu. Wilt u de scheiding van afval stimuleren, of de participatie van inwoners bij het werken aan een schone woonomgeving vergroten? Of staan er veranderingen op stapel in de afvalinzameling, waarover u de inwoners van uw gemeente wilt informeren?

JMA heeft een jarenlange ervaring met communicatietrajecten op het gebied van afval en milieu. We maken voor u een communicatieplan op maat en nemen desgewenst ook de uitvoering op ons. We hebben ervaring met gecompliceerde communicatietrajecten, zoals de invoering van diftar of gemeentebrede invoering van ondergrondse afvalcontainers, compleet met inspraalprocedures. Bij zulke trajecten is het van belang dat communicatie geen eenrichtingsverkeer wordt en organiseren we in overleg met de gemeente bewonersavonden of informatiebijeenkomsten.