Communicatieplan en -campagne

Terug naar overzicht

Wie zwijgt zal onbegrepen blijven. Communicatie is een onmisbaar instrument om de burgers van uw gemeente te informeren over en te betrekken bij uw zorg voor een beter milieu. Wilt u de scheiding van afval stimuleren, of de participatie van inwoners bij het werken aan een schone woonomgeving vergroten? Of staan er veranderingen op stapel in de afvalinzameling, waarover u de inwoners van uw gemeente wilt informeren?

JMA heeft een jarenlange ervaring met communicatietrajecten op het gebied van afval en milieu. We maken voor u een communicatieplan op maat en nemen desgewenst ook de uitvoering op ons. We hebben ervaring met gecompliceerde communicatietrajecten, zoals de invoering van diftar of gemeentebrede invoering van ondergrondse afvalcontainers, compleet met inspraalprocedures. Bij zulke trajecten is het van belang dat communicatie geen eenrichtingsverkeer wordt en organiseren we in overleg met de gemeente bewonersavonden of informatiebijeenkomsten.

 

Opstellen van een communicatieplan behorend bij het beleidsplan

JMA heeft voor de gemeente Drimmelen een communicatieplan opgesteld behorend bij het beleidsplan. Op zaterdag 6 januari heeft de kick-off van de communicatiecampagne plaatsgevonden. De kick-off werd bijgewoond door niemand minder dan de oud-topschaatser Gianni Romme, zelf geboren in de gemeente Drimmelen. Voor een korte impressie van de dag kunt u op deze link klikken. Een verslaggever van BN De Stem was erbij en u kunt zijn korte verslag van de dag lezen door op de volgende link te klikken.
Lees meer >

Campagne doe mee en bespaar slim energie!

De Jonge Milieu Advies participeert in een bijzonder initiatief van gemeente Utrecht en de Utrechtse woningcorporaties. Huurders van Utrechtse corporaties en gezinnen die in een schuldhulpverleningstraject zitten, kunnen sinds november 2014 een gratis energieadvies en een energiebox aanvragen. Daarmee besparen huurders al snel 10% op de energiekosten. Het succesvolle project en de campagne loopt inmiddels als 3 jaar.
Lees meer >

Afval scheiden loont in Kapelle

Het principe ‘Afval scheiden loont’, ook wel diftar genoemd, wordt per 1 januari 2016 ingevoerd in Kapelle. De campagne is bijzonder succesvol en behaalt zijn doelen. Voor de hoogbouw is een aparte proef met gft scheiding opgezet.
Lees meer >

100-100-100 ook voor kleine gemeenten interessant!

Zestig huishoudens in Kapelle zijn erin geslaagd hun restafval te beperken tot minder dan een kilo per week. Ze deden mee aan een project waarin werd geprobeerd zo min mogelijk afval te produceren. Een gemiddeld huishouden in Kapelle heeft ter vergelijking iedere week ruim acht kilo restafval. De beste afval scheider zette in 14 weken maar 1,6 kilo restafval aan de straat.
Lees meer >