Bewonersonderzoek en -participatie

Terug naar overzicht

Het houden van een bewonersonderzoek of het organiseren van een participatietraject is een goede methode om wensen, klachten en ideeën van de inwoners of ondernemers van uw gemeente te leren kennen. Communiceren is immers meer dan alleen het overbrengen van een boodschap. Communiceren is ook: de dialoog aangaan, luisteren naar elkaar en weten wat er bij uw doelgroep leeft. JMA ondersteunt waar nodig. Een onderzoek kan schriftelijk en via digitale weg of persoonlijk, door mensen te benaderen en te vragen deel te nemen aan het onderzoek of participatietraject. Wij kunnen daarbij helpen van een second opinion van de vragenlijst tot en met het volledig opstellen van een vragenlijst, het drukken en verspreiden, afnemen van enquetes, het invoeren van de gegevens en het analyseren van de resultaten of het uitwerken van een draaiboek voor een participatietraject. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om het doel. Wat zouden we graag willen weten, hoe vertalen we dat in de vragen die we hebben en hoe krijgen we dan tot slot ook een goed en representatief beeld van de opninie van de bewoners en/of ondernemers.

Gemeente Midden-Groningen gaat over op een nieuw inzamelsysteem

De raad heeft vrijwel unaniem ingestemd met een nieuw afvalinzamelsysteem voor de gemeente Midden-Groningen. Zo is besloten dat in de gehele gemeente GFT en PMD-afval zal worden ingezameld.
Lees meer >

Waterproof Lombok

In 2014 werd de wijk Lombok getroffen door een hevige stortregen die wateroverlast veroorzaakte bij bewoners. Besloten werd hier maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen. De gemeente legt een apart hemelwaterriool aan, de bewoners passen hun woningen aan. JMA adviseerde 13 woningeigenaren hoe zijn hun huis waterbestendig kunnen maken.
Lees meer >

Zandvoort zoekt naar een sprintje voor afvalscheiding

JMA helpt de gemeente bij het opstellen en uitvoeren van een bewonersonderzoek. Het doel is het benoemen van gewenste en door bewoners gedragen maatregelen te komen voor een betere scheiding van grondstoffen en het aanbieden van minder restafval. Op basis van het onderzoek zal de gemeente het afvalbeleid gaan bijstellen.
Lees meer >

Opstellen en uitvoeren van een bewonersonderzoek en opzetten 100/100 proef

JMA heeft meegeholpen aan het uitvoeren van een participatietraject van de gemeente Heemstede door middel van een bewonersonderzoek en bewonersbijeenkomsten. Uit zowel het bewonersonderzoek als de bewonersbijeenkomsten bleek dat er veel bereidwilligheid was van de inwoners van Heemstede om hun afval te scheiden.
Lees meer >