Bewonersonderzoek en -participatie

Terug naar overzicht

Het houden van een bewonersonderzoek of het organiseren van een participatietraject is een goede methode om wensen, klachten en ideeën van de inwoners of ondernemers van uw gemeente te leren kennen. Communiceren is immers meer dan alleen het overbrengen van een boodschap. Communiceren is ook: de dialoog aangaan, luisteren naar elkaar en weten wat er bij uw doelgroep leeft. JMA ondersteunt waar nodig. Een onderzoek kan schriftelijk en via digitale weg of persoonlijk, door mensen te benaderen en te vragen deel te nemen aan het onderzoek of participatietraject. Wij kunnen daarbij helpen van een second opinion van de vragenlijst tot en met het volledig opstellen van een vragenlijst, het drukken en verspreiden, afnemen van enquetes, het invoeren van de gegevens en het analyseren van de resultaten of het uitwerken van een draaiboek voor een participatietraject. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om het doel. Wat zouden we graag willen weten, hoe vertalen we dat in de vragen die we hebben en hoe krijgen we dan tot slot ook een goed en representatief beeld van de opninie van de bewoners en/of ondernemers.