Afvalloze Gemeente

Terug naar overzicht

We zijn op weg naar steeds minder restafval. JMA ondersteunt gemeenten bij het realiseren van de VANG-doelstelling van 75% afvalscheiding en 100 kilogram of minder restafval per inwoner in 2020. Daarvoor stelt JMA in opdracht van gemeenten beleidsplannen op of  zoekt zij naar mogelijkheden om de inzameling van grondstoffen te verbeteren en het aanbod van restafval te ontmoedigen. Als de route is vastgesteld is JMA ook inzetbaar als projectleider voor de door te voeren maatregelen of kan zij ondersteuning bieden aan de projectleider van de gemeente.

Gemeente het Hogeland : Harmonisatie afvalbeleid het Hogeland

De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond zijn per 1 januari 2019 samengevoegd tot de gemeente Het Hogeland. Het afvalbeleid van de vier gemeenten verschilde.
Lees meer

CURE : Projectleiding vervanging ondergrondse containers

Uitvoeringsorganisatie CURE, verantwoordelijk voor het huishoudelijk afval in de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard vroeg JMA om ondersteuning bij een grootschalig vervangingsprogramma voor ondergrondse containers.
Lees meer

Gemeente Lisse : Verminderen overlast zwerfafval

Om de overlast van zwerfafval te verminderen vroeg de gemeente het zwerfafval in kaart te brengen en de gemeente te ondersteunen bij het opstellen van een aanpak voor gedetecteerde probleemlocaties, zogenaamde hotspots.
Lees meer

Gemeente Steenbergen : Invoering omgekeerd inzamelen

De gemeente vroeg JMA hen te ondersteunen bij de invoering van een nieuwe inzamelsystematiek. Voor het omgekeerd inzamelen moesten onder andere circa 75 nieuwe ondergrondse containers voor restafval worden geplaatst en een groot aantal nieuwe minicontainers worden uitgezet.
Lees meer