Afvalloze Gemeente

Terug naar overzicht

We zijn op weg naar steeds minder restafval. JMA ondersteunt gemeenten bij het realiseren van de VANG-doelstelling van 75% afvalscheiding en 100 kilogram of minder restafval per inwoner in 2020. Daarvoor stelt JMA in opdracht van gemeenten beleidsplannen op of  zoekt zij naar mogelijkheden om de inzameling van grondstoffen te verbeteren en het aanbod van restafval te ontmoedigen. Als de route is vastgesteld is JMA ook inzetbaar als projectleider voor de door te voeren maatregelen of kan zij ondersteuning bieden aan de projectleider van de gemeente.

Invoering omgekeerd inzamelen Steenbergen levert positieve resultaten op

JMA heeft de gemeente begeleid bij het opstellen en vaststellen van het beleidsplan, de diverse aanbestedingen en de implementatie van het omgekeerd inzamelen. Sinds april wordt dit principe toegepast waarbij bewoners van de gemeente hun restafval naar een ondergrondse container moeten brengen. Daarnaast worden de fractie Groente, Fruit en Tuinafval, Oud Papier en Karton en Plastic Verpakkingen en Drankenkartons aan huis ingezameld. Op deze manier worden inwoners van de gemeente gestimuleerd om zo veel mogelijk hun afval gescheiden in te leveren.
Lees meer >

Zwerfafvalaanpak Heerenveen

JMA heeft in samenwerking met de gemeente Heerenveen een aantal hotspotlocaties ten aanzien van bijplaatsingen in kaart gebracht. Hierbij wordt per locatie gewerkt aan een plan van aanpak. Vanaf september worden deze plannen uitgerold.
Lees meer >

Afvalbeleidsplan Schouwen-Duiveland

JMA heeft in 2017 een afvalbeleidsplan voor de Gemeente Schouwen-Duiveland opgesteld. Daarin is een scenario ‘Afval Scheiden Loont’ voorgesteld die uiteindelijk ook tot uitvoering is gebracht. In dit scenario werd voorgesteld om de bewoners van Schouwen-Duiveland te laten betalen voor iedere keer dat hun grijze rolemmer wordt geleegd of ze een vuilniszak naar de ondergrondse containers brengen. In de praktijk is nu gebleken dat het restafval per kg/inwoner fors omlaag is gegaan dankzij dit nieuwe systeem.
Lees meer >

Omgekeerd inzamelen in Steenbergen

JMA heeft de gemeente Steenbergen begeleid bij de invoering van het omgekeerd inzamelen. Hiervoor is onder andere een uitgebreide communicatiecampagne opgezet en heeft JMA meegeholpen aan het opstellen van het locatieplan voor de nieuwe containers.
Lees meer >