Aanbestedingsprocedures

Terug naar overzicht

Overweegt u een (Europese) aanbestedingsprocedure te starten, bijvoorbeeld omdat het contract voor het inzamelen of verwerken van afval afloopt, omdat u inzamelmiddelen of inzamelwagens gaat aanschaffen, of omdat u het beheer van de milieustraat wilt uitbesteden? JMA kan zorgdragen voor het gehele aanbestedingstraject: zowel de technisch-inhoudelijke aspecten als de juridische procesbewaking.
Op grond van onze ervaring diverse vormen van aanbestedingen zijn wij in staat maatwerk te leveren binnen de kaders van de soms strenge aanbestedingsregelgeving. JMA volgt ook de jurisprudentie in het vakgebied. Hierdoor zijn onze bestekken en adviezen altijd afgestemd op de actuele wetgeving en laatste inzichten.

 

Anders afval inzamelen in Amstelveen

JMA heeft de gemeente Amstelveen bij de Europese Aanbesteding voor de levering en plaatsing van ondergrondse containers en vullingsgraad meetsystemen geadviseerd. Dit op basis van het nede ook door JMA opgestelde locatieplan. De investering past in het beleid voor "Anders inzamelen". Met de ondergrondse containers wil de gemeente veel minder restafval en meer grondstoffen inzamelen. Met de vullingsgraad meetsystemen wil de gemeente op korte termijn gaan besparen op haar inzamelkosten.
Lees meer >

Aanbesteding afvalinzameling land van Cuijk en Boekel

Omgevingsdienst Brabant Noord (regio land van Cuijk en Boekel) heeft aan JMA gevraagd om haar te begeleiden bij het opstellen van de bestekken en het doorlopen van enkele Europese aanbestedingen voor het afsluiten van nieuwe overeenkomsten voor de inzasmeling van diverse afvalstromen. De begeleiding omvat het opstellen van de bestekken en het doorlopen van de procedures tot en met de gunning, inclusief technisch/inhoudelijke advisering hierbij.
Lees meer >

Herinrichting milieustraat met "design & build" opdracht

Gemeente Edam-Volendam heeft de bouw van het stortbordes voor de heringerichte milieustraat aanbesteed middels "Design & Build". JMA stelde hiervoor de aanbestedingsstukken op, op basis van de UAV-GC model basisovereenkomst
Lees meer >

Duurzame bouwmaterialen in Enschede

Enschede maakt werk van het verduurzamen van aanbestedingen in de openbare ruimte. De gemeente gebruikt daarvoor ‘DuboMat’(Duurzame Bouw Materialen), een soort ‘DuboCalc’ light. Relatief eenvoudig kan hiermee een grote stap worden genomen in het verduurzamen van de aanbestedingen in de openbare ruimte. Vroonhof Milieu en Advies is samen met JMA de ontwikkelaar van DuboMat, een rekentool om duurzaamheid te meten in vergelijking met traditionele oplossingen.
Lees meer >