Waterproof Lombok

Terug naar overzicht

De wijk Lombok is een lager gelegen wijk in de gemeente Utrecht. In 2014 bleek dat de woningen gevoelig zijn voor wateroverlast bij hevige neerslag. De bui in 2014 was uitzonderlijk voor ons huidige klimaat, maar zal in de nabije toekomst veel vaker voorkomen. Reden genoeg dus om maatregelen te treffen om wateroverlast bij woningen te voorkomen.

De gemeente Utrecht legt in het najaar 2018 een apart hemelwaterriool  aan in drie straten in de wijk Lombok. Regenpijpen aan de straatkant van de woningen worden daar gelijk op aangesloten zodat dat niet meer in het vuilwaterriool terecht komt. Regenwater afkomstig van de achtergevels en de tuinen kan ook worden afgevoerd naar het hemelwaterriool. Alleen is dat een verantwoordelijkheid van de woningeigenaren zelf. Om hen van gedegen advies te voorzien heeft de gemeente Utrecht aan JMA gevraagd om bewoners bij te staan met advies over hoe men hun huizen waterbestendig kan maken.

Samen met erkende installateurs van rioolinstallaties zijn 13 woningen bezocht. Onderzocht is welke maatregelen er nodig zijn om de woning waterbestendig te maken. Daarbij is becijferd hoeveel die maatregelen gaan kosten. Bewoners is naast afkoppelen van hun regenpijpen vooral geadviseerd om een centrale terugslagklep te laten installeren. Dit voorkomt dat water uit het vuilwaterriool terug de woning in kan stromen als het riool overstroomt door hevige neerslag. De maatregelen maken de woning meer waard en voorkomen schadeclaims bij de verzekering of hogere poliskosten in de toekomst.