Servicedesk voor de jaarlijkse emissie rapportages van de glastuinbouw.

Terug naar overzicht

De glastuinbouw staat voor de opgave om de komende jaren de emissie van meststoffen, die vrijkomen bij de teelt van de verschillende gewassen, terug te dringen naar een nul-niveau. In opdracht van Agentschap NL, namens de Stichting Uitvoeringsorganisatie IMT, bemant JMA de servicedesk horende bij de webapplicatie voor de glastuinbouw.

De webapplicatie is ontwikkeld om de jaarlijks verplichte rapportage van glastuinbouwbedrijven aan het bevoegd gezag, op grond van het Activiteitenbesluit, te faciliteren. De servicedesk is bedoeld voor de eerstelijnsondersteuning van gebruikers van de webapplicatie. De gebruikers zijn tuinders, dienstverleners, gemeenten, waterschappen, en omgevingsdiensten in geheel Nederland.