Scenarioberekeningen voor Ouder-Amstel met inbegrip van nascheiding door AEB

Terug naar overzicht

Gemeente Ouder-Amstel heeft in de afgelopen jaren een aantal veranderingen doorgevoerd in de huishoudelijk afval inzameling. Na een jaar is het systeem geëvalueerd en zijn mogelijke optimalisatiemaatregelen doorgesproken met de raadscommissie Ruimte tijdens een commissievergadering. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie en de commissievergadering, is een keuze gemaakt uit de door te rekenen scenario’s, waaronder een scenario voor nascheiding van het restafval door AEB. JMA ondersteunt gemeente Ouder-Amstel bij dit traject.