Scenarioberekeningen ten behoeve van het afvalbeleidsplan

Terug naar overzicht

JMA heeft voor de gemeente Veendam en Pekela, de Kompanjie, scenarioberekeningen doorgevoerd ten behoeve van het afvalbeleidsplan.

Aanvullende werkzaamheden van JMA in dit kader zijn:

  1. In overleg met De Kompanjie aanpassen van het concept afvalbeleidsplan tot een definitief afvalbeleidsplan (tekstuele en inhoudelijke uitwerking/verdieping, nadere informatie over diftarsystemen, waarnodig aanpassen/detailleren van de kostendoorrekeningen van de diverse scenario’s, in kaart brengen gevolgen voor inzet van materieel/personeel door eigen inzameldienst bij elk van de scenario’s ). Het afvalbeleidsplan zal begin januari 2016 ter besluitvorming aan het college moeten worden aangeboden.
  2. Doorrekenen kosten inzameling huishoudelijk afval indien dit door de particuliere markt zou worden uitgevoerd.
  3. Voorbereiden en bijwonen 2 overleggen in Veendam om (ambtelijk of met college) de vorderingen in het afvalbeleidsplan te bespreken en af te stemmen
  4. Voorbereiden en verzorgen van een toelichting over het afvalbeleidsplan in de raadscommissie.