Project begeleiding bij het opstellen van een afvalbeleidsplan

Terug naar overzicht

Het beleidsplan van de gemeente Goeree-Overflakkee loopt tot 2020. Het programma VANG loopt tot 2025. Om in 2025 op 30 kg restafval uit te komen moet de gemeente keuzes maken en ingrijpende maatregelen nemen. In de de uitvoering tot 2020 moeten daarvoor maatregelen genomen worden die ook na 2020 opportuun moeten zijn. In 2018 wordt bijvoorbeeld de milieustraat gratis, maar hoe richt de gemeente dat in? En hoe combineert de gemeente dat met de mogelijk toekomstige invoering van Diftar? Als er de komende jaren verkeerde keuzes gemaakt worden zullen investeringen mogelijk teniet gedaan worden. De gemeente heeft dus behoefte aan een lange termijn plan, op basis waarvan tussentijds verstandige keuzes gemaakt kunnen worden.

De vraagstelling is zeer divers:

Welke stappen moeten we nemen voor Diftar en welke gevolgen heeft dat? Hoe gaan we dan om met zwerfvuil, straatvegen, prullenbakken en blikvangers? Wat doen we met het PMD-afval, brengvoorzieningen, haalsysteem, of nascheiden? Komt er een nascheidingsinstallatie en zo niet, wat kunnen we dan nog wel?