Plastic afvalinzameling in Kajjansi (Uganda)

Terug naar overzicht

De rol van JMA in dit project richt zich voornamelijk op het identificeren van mogelijkheden om de huidige plasticafvalinzameling te structuren en daarmee een efficiency-slag te slaan. Daarvoor zal gekeken worden naar de mogelijkheden om een Small Medium Enterprise (SME) op te richten. Deze SME zal gericht zijn op het toevoegen van waarde aan het plastic afval. Deze SME zal werkgelegenheid creëren voor de lokale bevolking. Ook kan de SME fungeren als een grootaanbieder van plastic afval en daarmee zich een betere onderhandelingspositie verschaffen ten opzichte van afnemers. Tijdens dit project wordt gekeken of het plastic afval kan worden omgezet in goedkope bouwmaterialen. Een businessplan zal worden ontwikkeld die de haalbaarheid hiervan in kaart zal brengen. Dit project zal onderdeel zijn van de Kajjansi Junction Sustainable Living Lab en fungeren als voorbeeld voor een circulaire economie. Dit project dient als een pilot-project om mogelijk op grotere schalen vergelijkbare projecten uit te zetten in Uganda zelf en/of omringende landen. JMA werkt in dit eerste internationale project samen met BetterFutureFactory, TwentyOne en Bspace.