Opstellen van een communicatieplan behorend bij het beleidsplan

Terug naar overzicht

JMA heeft voor de gemeente Drimmelen een comminucatieplan opgesteld behorend bij het beleidsplan.

Gemeente Drimmelen is voornemens om per 1 januari 2018 de frequentie van de restafvalinzameling terug te brengen tot eens per 4 weken. In de huidige situatie vindt deze inzameling eens per 2 weken plaats. Bovendien zal het tarief voor het aanbieden van gft worden teruggebracht naar € 0,-. Deze verandering in beleid is ontstaan met het oog op de 2020 doelstellingen waarbij de gemeente per inwoners maximaal 100 kg restafval mag produceren. Communicatie speelt hierbij een flinke rol om inwoners voldoende aandacht te schenken, vragen te voorkomen en beantwoorden, en te ondersteunen in het mogelijk maken van een hoger scheidingspercentage.

Gemeente Drimmelen heeft aan JMA gevraagd een voorstel te doen voor het opzetten en begeleiden van een dergelijke omvattende communicatiecampagne rondom de afvalinzameling in de gemeente met als doel het creëren van draagvlak onder inwoners, voor het verbeteren van de afvalscheiding en het terugdringen van de hoeveelheid afval in gemeente Drimmelen.

De communicatie dient in ieder geval te bestaan uit:

       Nieuwsbrieven voor persoonlijke mailing aan huishoudens op belangrijke momenten;

       Algemene artikelen die in lokale bladen en het Carillon geplaatst kunnen worden;

       Artikelen voor op een digitale nieuwsbrief en de gemeentelijke website

       Periodieke interne berichtgeving aan college en raad

In het communicatieplan moet worden vermeld welke communicatiekanalen zullen worden gebruikt, wat de boodschap en de inhoud van de communicatie moet zijn en wat de juiste communicatiemomenten zijn voor zowel inwoners, als bijvoorbeeld B&W en de raad.

De kick-off van de communicatiecampagne heeft plaatsgevonden op 6 januari. De kick-off werd bijgewoond door niemand minder dan de oud-topschaatser Gianni Romme, zelf geboren in de gemeente Drimmelen. Voor een korte impressie van de dag kunt u op deze link klikken. Een verslaggever van BN De Stem was erbij en u kunt zijn korte verslag van de dag lezen door op de volgende link te klikken.