Nieuwe inzamelaar Edam-Volendam

Terug naar overzicht

Vier partijen wilden vanaf volgend jaar de gehele huis-aan-huisinzameling van afval op zich nemen in Edam-Volendam. De gemeente koos voor GP Groot.

Het afvalbedrijf gaat zowel het gft en restafval als het oud papier, grof huishoudelijk afval en bedrijfsafval ophalen in de gemeente. Pmd wordt niet apart ingezameld. Dat gaat AEB nascheiden uit het restafval van de gemeente.

Edam-Volendam telt ongeveer 35.000 inwoners. In 2016 werd er bijna 9.000 kton aan restafval opgehaald en nog eens 500 kton aan grof restafval, bijna 3.000 kton gft en ruim 2.600 kton oud papier. De waarde van de opdracht schat de gemeente op ongeveer 1 miljoen euro.

De overeenkomst zal een looptijd hebben van drie jaar, met maximaal tweemaal een eenzijdige optie van de opdrachtgever op verlenging met een jaar.

Sinds januari 2013 is Tol Milieu uit Purmerend verantwoordelijk voor de inzameling in de gemeente, met uizondering van de kern van Zeevang waar HVC de inzameling verzorgt. An beide contracten komt eind 2017 een einde.

(persbericht Afvalonline 17-10-2017)