Levensduurkosten van milieustraten

Terug naar overzicht

JMA heeft een vergelijking gemaakt van milieustraten op basis van levensduurkosten. Het berekenen van totale levensduurkosten (TCO) laat belangrijke verschillen zien tussen het traditionele concept voor milieustraten uitgaande van een vast bordes en een modulair concept. De verschillen in investering blijken daarbij niet van doorslaggevend belang. Het verschil wordt vooral gemaakt door de (jaarlijkse) kostenverschillen in personele bezetting, ruimtegebruik en eventuele herbouw van de milieustraat tussentijds, en kan oplopen naar 50-100% van de investering. Het is daarmee aan te bevelen aan gemeenten om het begrip TCO bij dit soort projecten een rol te laten spelen.

Bij aanbesteding van een milieustraat kunnen gemeenten de Economisch meest voordelige inschrijving (EMVI), gelet ook op bovenstaande conclusies,  als volgt gaan bepalen:

  • De EMVI is de inschrijving met de laagste TCO over de levensduur van de milieustraat.
  • De laagste TCO wordt bepaald als netto contante waarde (NCW) van investering en exploitatiekosten.
  • De exploitatiekosten dienen minimaal rekening te houden met de personele bezetting, en het bijkomende ruimtegebruik.
  • Desgewenst kan ook de toepassing van duurzame bouwmaterialen worden gewaardeerd in milieukosten en mee worden gewogen.

Indien dit te verwachten is wordt ook rekening gehouden met herbouwwaarde na een nader te bepalen aantal jaren (risico-inschatting op herbouw door omstandigheden).