Waar traditioneel infra projecten vaak worden aanbesteed met RAW contracten, heeft Enschede bij de aanbesteding van rioleringswerkzaamheden in de wijk Stroinkslanden bewust gekozen voor een hybride contractvorm. Een relatief nieuwe contractvorm, bestaande uit twee contract onderdelen. Een deel van het werk dient te worden uitgevoerd conform de door de opdrachtgever omschreven eisen in een ‘RAW-bestekdeel’. Maar daarnaast bevat het contract ook werkzaamheden die op basis van functionele eisen en een door de aannemer te bepalen aanpak en werkwijze dienen te worden uitgevoerd. Basiscriterium in dit geval: Duurzaamheid. ‘de markt’ wordt uitgedaagd met ideeën, suggesties en initiatieven te komen.

Duurzaamheid speerpunt bij rioolverbetering Assinklanden

Doel van het project was om op een zo duurzaam mogelijke wijze de continuïteit van afvoer van rioolwater te garanderen voor de straat. Het bestaande pvc riool was vervormd waardoor de huisaansluitingen los raakten. Aansluitend hierop moesten bestaande problemen worden opgelost, zodat duurzaam en efficiënt beheer voor de komende decennia is gegarandeerd.

‘DuboMat’ bewijst: duurzaamheid hoeft niet duur te zijn

Enschede maakt werk van het verduurzamen van aanbestedingen in de openbare ruimte. De gemeente gebruikt daarvoor ‘DuboMat’(Duurzame Bouw Materialen), een soort ‘DuboCalc’ light. Relatief eenvoudig kan hiermee een grote stap worden genomen in het verduurzamen van de aanbestedingen in de openbare ruimte. Vroonhof Milieu en Advies is samen met JMA de ontwikkelaar van DuboMat, een rekentool om duurzaamheid te meten in vergelijking met traditionele oplossingen.

Jan Vroonhof: “Dit was de eerste keer dat Enschede deze tool gebruikt bij een project in de openbare ruimte. Het vraagt wel wat van een opdrachtgever, je laat een deel van de oplossingen en daarmee een deel van de regie over aan de markt. Je vraagt ze met duurzame ideeën te komen, dat is toch wat anders dan een contract waarbij een aannemer moet doen wat gevraagd wordt. Het kost iets meer tijd, maar het heeft bij dit project ook veel opgeleverd aan ideeën en suggesties die Enschede zelf nooit bedacht zou hebben. Dat is de grootste winst.

Dit pilot project is op de nieuwe manier uiteindelijk veel goedkoper en 3 x duurzamer gerealiseerd dan via de traditionele RAW weg zou zijn gebeurd. De belangrijkste conclusie: duurzaamheid hoeft niet duur te zijn, het is een kwestie van slim zijn en een beetje lef tonen.”

Zie ook de folder “Hybride aanbesteden in Enschede

Zie ook de pagina “Duurzaam inkopen