Heemstede start pilots voor afvalinzameling

Terug naar overzicht

De gemeente Heemstede gaat het afvalinzamelsysteem aanpassen. Hiervoor zal de gemeente komend jaar een pilot gaan doen in de wijk Merlenhoven. Alle gemeenten moeten in 2020 75 procent van het huishoudelijk afval gescheiden ophalen, maar er is nog vrijwel geen gemeente die dat haalt. Welk systeem het gaat worden, is nog even afwachten. In Merlenhoven wil het college twee methodes gaan uitproberen. In de eerste fase van een half jaar worden plastic, metalen en drankkartons (PMD) een keer per vier weken aan huis opgehaald. Restafval wordt dan in plaats van tweewekelijks ook nog maar eens per vier weken opgehaald. Afhankelijk van de resultaten daarvan wordt gekeken of er vervolgens begin 2019 ook nog een proef van een half jaar wordt gehouden met het zogeheten omgekeerd inzamelen. Daarbij wordt al het herbruikbare afval opgehaald, maar moeten inwoners hun restafval zelf naar een container brengen, al dan niet tegen betaling. Voor Merlenhoven is gekozen omdat de wijk representatief is voor de rest van Heemstede en goed is afgebakend. Nog een factor is dat hier voor de beide proeven geen hoge investeringen hoeven te worden gedaan. Het college wil begin volgend jaar met de eerste proef starten.