EA levering van minicontainers voor de PMD inzameling

Terug naar overzicht

In december 2016 heeft de raad van gemeente Haaksbergen het Afvalbeleidsplan 2017-2021 vastgesteld. Een van de beleidswijzigingen in dit plan betreft de start van de inzameling van PMD aan huis in minicontainers. Voor de aanschaf en het uitzetten van deze minicontainers is een Europese aanbesteding nodig. Naast het verzorgen van de aanbesteding, wenst de gemeente ook ondersteuning bij overige werkzaamheden die aan de orde zijn bij het implementeren van het nieuwe afvalbeleid. JMA is betrokken geweest bij het opstellen van he Afvalbeleidsplan en heeft ook de opdracht gekregen voor de vervolgwerkzaamheden.