EA inzameling van gft- en restafval, grof huishoudelijk afval en opk

Terug naar overzicht

In gemeente Edam-Volendam (inclusief de voormalige gemeente Zeevang) wordt restafval, gft en oud papier en karton en kunststoffen ingezameld. Het betreft de volgende stromen:

  •          Restafval in Huisvuilzakken
  •          Restafval in Ondergrondse containers
  •          Restafval bij Kermissen en Koninginnedag
  •          Gft-afval in Minicontainers
  •          Opk uit Ondergrondse containers
  •          Opk huis aan huis met behulp van verenigingen
  •          Kunststof verpakkingsafval in verzamelcontainers
  •          Grof huishoudelijk afval en AEEA
  •          HDO-afval in Huisvuilzakken en stalen containers

Het huidige contract voor de inzameling van deze fracties en de dienstverleningsovereenkomst met HVC Inzameling voor de voormalige gemeente Zeevang loopt af op 31 december 2017. De inzamelactiviteiten moeten daarom opnieuw worden aanbesteed. Gezien de omvang van de opdracht dient hiervoor een Europese aanbestedingsprocedure te worden doorlopen. Gemeente Edam-Volendam heeft JMA, op basis van haar kennis van de gemeente en de ervaringen met de aanbesteding uit 2012, gevraagd deze aanbesteding voor haar te begeleiden.