EA inzameling oud papier en karton

Terug naar overzicht

JMA heeft voor de gemeente Goeree-Overflakkee de Europese Aanbesteding voor de inzameling van oud papier en karton verzorgt.

Een van de maatregelen uit het Afvalstoffenplan 2015 – 2020 betreft de implementatie van de blauwe container voor het scheiden en inzamelen van oud papier. In de 2e helft van 2016 is dit actiepunt opgenomen en voor 1 november 2017 moet elke laagbouwwoning voorzien zijn van een papiercontainer. Het betreft in totaal ongeveer 19.000 minicontainers.

Momenteel wordt door 31 inzamelaars  (verenigingen, scholen etcetera) het papier ingezameld. Zij ontvangen hiervoor een prestatiesubsidie. De inzamelvoertuigen en de chauffeurs hiervan worden geleverd door 2 particuliere inzamelaars.

De huidige afspraken met de particuliere inzamelaars lopen af per 1 november 2017. De gemeente wil een nieuw papierinzamelcontract afsluiten met een looptijd van 1 november 2017 tot en met 31 oktober 2019, zodat de afloop van dit contract gelijk loopt aan de afloop van het contract voor inzameling en verwerking van gft- en restafval.