JMA heeft een methodiek om materialen die in de openbare ruimte worden gebruikt op een eenvoudige en inzichtelijke manier op hun duurzaamheid te beoordelen. Geen uitgebreide milieukundige levenscyclus analyse is meer nodig. Met behulp van acht criteria kan een verantwoord oordeel worden gevormd over de duurzaamheid van het materiaal. De methode is getest en geeft op eenvoudige wijze betrouwbare resultaten, vergelijkbaar aan berekeningen met DuboCalc.

DuboMat kan worden gebruikt in RAW systematiek en voor EMVI aanbestedingen in algemene zin. Het kan handig zijn om bijvoorbeeld een materialencatalogus van de gemeente eenmalig van scores te voorzien en bij inschrijving duurzame materialen als alternatief toe te staan. Ook een handboek met veelvoorkomende keuzes kan hiermee worden opgesteld en bijgehouden. JMA kan de gemeente adviseren over de best passende toepassingsmogelijkheden.

Zie voor meer informatie: Leaflet DuboMat