Duurzaam inkopen met de aanpak duurzaam GWW

Terug naar overzicht

JMA heeft in samenwerking met bureau Lievense uit Breda de opdracht van Agentschap NL gekregen voor de doorontwikkeling van de (plaats van) criteriadocumenten voor duurzaam inkopen. Het betreft dan in het bijzonder de criteriadocumenten voor de 15 productgroepen die betrekking hebben op werkzaamheden in de grond- weg- en waterbouw (GWW) sector. Met deze opdracht wordt bezien hoe de criteriadocumenten het best kunnen aansluiten bij de aanpak duurzaam GWW (zie www.duurzaamgww.nl). De essentie van de aanpak duurzaam GWW zit in het gebruik van een aantal handige instrumenten. Zo is er een ambitieweb waarmee de focus op duurzaamheid en het ambitieniveau kunnen worden vastgelegd voor een specifiek project. Het gebruik ervan kan ervoor zorgdragen dat een organisatie eenduidig hierover communiceert door verschillende projectfases heen. De kans wordt daarmee groter dat er uiteindelijk ook duurzaam wordt ingekocht. Daarnaast wordt het instrument DuboCalc aanbevolen om met name het gebruik van duurzame materialen te stimuleren en de milieukosten van een project uitvoeringswijze daadwerkelijk te kwantificeren en dus vergelijkbaar te maken met de levensduur kosten ervan. HTot slot wordt ook de CO2 prestatieladder ingezet als instrument, om overheid en bedrijfsleven meer bewust te maken van duurzaamheid in de realisatiefase van het project en daarna.

Voor meer informatie zie: Leaflet duurzaam inkopen