Den Bosch blijft inzamelen in Bernheze

Terug naar overzicht

De afvalstoffendienst van de gemeente 's-Hertogenbosch blijft het restafval, pmd en gft van Bernheze inzamelen. Dat is de uitkomst van een openbare aanbestedingsprocedure van de gemeente Bernheze. De afvalstoffendienst van de buurgemeente verzorgt al jaren de inzameling, maar de huidige overeenkomst loopt per 31 december van dit jaar af. Daarom was een nieuwe aanbestedingsprocedure nodig. Ondanks vier andere inschrijvingen, kwamen de Bossche inzamelaars weer als beste optie uit de bus.

Het gaat om de inzameling van restafval, pmd en gft bij circa 11.500 aansluitingen. Dat gebeurt voornamelijk huis-aan-huis middels mini- en verzamelcontainers. Daarnaast wordt bij circa tweehonderd huishoudens in het buitengebied gft op afroep ingezameld. De inzamelfrequentie van het restafval is nu nog eens in de twee weken, maar zou in het kader van nieuw afvalbeleid kunnen afnemen naar eens per drie of vier weken. Het contract gaat in op 1 januari 2018 en loopt in ieder geval vier jaar, met een eenzijdige optie tot verlenging van twee jaar.