Collectieve inkoop energiezuinig witgoed

Terug naar overzicht

Er lopen in de gemeente Utrecht verschillende initiatieven met betrekking tot verduurzaming van zowel huur- als koopwoningen. Zo heeft de gemeente Utrecht een samenwerking met JMA  om huurders te ondersteunen in het nemen van kleine energiebesparende maatregelen. Vanuit deze samenwerking is het idee ontstaan om huishoudens (met weinig geld en oude, energievretende apparatuur) extra te ondersteunen middels een groepsaanbod voor energiezuinig witgoed. JMA heeft hiervoor in november 2016 een aantal mogelijkheden op papier gezet die uitgaan van een aanbod gebaseerd op "pay per use". JMA is gevraagd verder onderzoek te doen om een collectief aanbod met lage instapdrempel voor witgoed te organiseren voor (diverse doelgroepen) huishoudens in gemeente Utrecht.