Anders afval inzamelen in Amstelveen

Terug naar overzicht

De gemeenteraad heeft de Grondstoffenvisie 2017 – 2021 en het daaruit voortgekomen Grondstoffenplan 2017 – 2021 enige tijd terug unaniem goedgekeurd. Het startsein voor Omgekeerd Inzamelen dat de gemeente "Anders Inzamelen" noemt en in 2018 gaat invoeren. Het doel is om de hoeveelheid restafval terug te dringen. Nu is dat nog zo’n 200 kg per persoon. De gemeente streeft naar maximaal 100 kg restafval per persoon in 2021. Dat betekent, dat Amstelveners dan 75% van hun huishoudelijk afval sorteren. Dat is nu 54%. Sorteren maakt het afval waardevol. Dat past in de visie om een duurzame gemeente te zijn.

Anders Inzamelen. De belangrijkste verandering is, dat de gemeente het restafval ondergronds gaat inzamelen en Amstelveners hun restafval wegbrengen. In april starten de gemeente in een deel van Westwijk, waarna fasegewijs de wijzigingen worden doorgevoerd in heel Amstelveen. In november 2018 is naar verwachting het project afgerond en is Anders Inzamelen een feit.

Zienswijzen. Het ontwerp Locatieplan voor ondergrondse containers is door B en W vastgesteld. In dit plan staat op welke plaatsen de nieuwe ondergrondse containers komen en  aan welke ondergrondse restafval containers de huishoudens zijn toegewezen. Bij de keuze van nieuwe containerlocaties is zorgvuldig rekening gehouden met zaken zoals bereikbaarheid voor de inwoners, bereikbaarheid voor de vrachtwagen die de container moet legen en ondergrondse kabels en leidingen. JMA heeft zowel bij het opstellen van het locatieplan als bij de aanbesteding van de containers een bijdrage geleverd.