Aardgasvrij Overvecht-Noord

Terug naar overzicht

Netbeheerder Stedin zal in 2030 haar aardgasnetwerk in de wijk Overvecht-Noord in Utrecht moeten vervangen. Met de huidige klimaatdiscussie en het terugschroeven van aardgas als energiebron voor Nederland wil de gemeente Utrecht zoeken naar een vervangend, duurzaam systeem voor aardgas. Dat betekent voor de bewoners van Overvecht-Noord dat zij hun woningen moeten aanpassen. Onzekere factor daarbij is dat men niet weet of hun woning wordt aangesloten op de stadsverwarming of dat zij hun verwarming voortaan moeten doen op elektra. En welke investeringen moeten zij doen om hun huis aardgasvrij te maken?

De gemeente Utrecht heeft in december 2017 twee bewonersavonden georganiseerd om bewoners voor te lichten. Bezoekers kregen van de gemeente het aanbod om voor hun woning een maatwerkadvies te krijgen over hoe zij hun huis kunnen aanpassen op deze nieuwe, aardgasvrije situatie. JMA zal bij bewoners in de wijk advies geven over welke maatregelen zij kunnen overwegen om aardgasvrij te worden. Daarbij werden alle mogelijke opties meegenomen en uiteraard  de kosten die dat met zich meebrengt. 

Bewoners die toch al van plan waren om hun huis energetisch te verbeteren weten nu welke maatregelen zij kunnen (laten) uitvoeren, welke maatregelen zinvol zijn en welke zij wellicht nog even moeten uitstellen. Allemaal afhankelijk van welke ontwikkelingen er plaats gaan vinden in hun wijk en van financiële ontwikkelingen (subsidies, duurzame leningen, stimuleringsregelingen) die er gaan komen om deze investeringen mogelijk te maken.